۱۳۹۹ شنبه ۹ فروردين
کارآموزی
دانشجویانی که درس کارآموزی  أخذ نموده اند وتاکنون جهت دریافت نامه مراجعه ننموده اند، هرچه سریعتر جهت دریافت نامه به مسئول امور پژوهشی مراجعه نمایند. درصورت عدم مراجعه هرگونه عواقب بعدی برعهده شخص دانشجو می باشد.
انتخاب واحد : از 98/04/09 الی 98/04/12
شروع كلاسها : از 98/04/15
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 147
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 124
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 1202
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 3831
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 52291
تعداد کل بازدیدکنندگان : 459209
تعداد کاربران آنلاین : 33