۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
اطلاعات مهم آيين نامه آموزشي جهت اطلاع دانشجويان

اطلاعات مهم آيين نامه آموزشي جهت اطلاع دانشجويان

    

تعداد واحد هاي درسي مجاز هر ترم دانشجويان عادي – مشروط و معدل 17 و بالاتر :

تعداد واحدهاي انتخابي دانشجو در يك نيمسال تحصيلي نمي تواند از 12 واحد كمتر و از 20 واحد بيشتر باشد. 

دانشجويي كه در يك نيمسال تحصيلي معدل او كمتر از 12 باشد مشروط محسوب شده و فقط تا 14 واحد مي تواند انتخاب واحد نمايد .

دانشجويي كه در دو نيمسال تحصيلي مشروط شود اخراجي تلقي مي گردد .

دانشجويي كه معدل او 17 و بالاتر باشد مي تواند در نيمسال بعدي تا 24 واحد انتخاب واحد نمايد .

دانشجويي كه در ترم تسويه مي باشد مي تواند تا 24 واحد انتخاب واحد نمايد . ترم تسويه به دانشجويي اطلاق مي شود كه حداكثر 24 واحد باقي مانده دارد و به دانشجويي كه 25 واحد و بالاتر داشته باشد ترم تسويه اطلاق نمي شود .

دانشجويان عادي كه نه مشروط محسوب مي شوند و نه معدل بالاي 17 را دارند حداكثر تا 20 واحد مي توانند انتخاب واحد نمايند .

 

دروس پيشنياز و همنياز

درس پيشنياز : درسي است كه درك مطالب آن براي يادگيري درس يا دروس ديگري كه وابسته آن ناميده مي شود ملازمه دارد و بايد قبل از آن درس يا دروس ارائه گردد.

درس همنياز : دروسي هستند كه بايد با هم در يك نيمسال يا دوره تابستان ارائه گردند .

رعايت پيشنيازي و همنيازي بر عهده خود دانشجو مي باشد و چنانچه مسئولين آموزش در هنگام انتخاب واحد متوجه عدم رعايت اين موضوع نشوند در هر زماني كه مشخص گردد فقط دانشجو پاسخگو خواهد بود و دروسي كه بعلت عدم رعايت انتخاب گرديده از طرف آموزش حذف خواهد شد.

هر دانشجو مي تواند درسي كه در ترم گذشته مردود شده يا حذف پايان ترم كرده است، در ترم بعد به همراه دروس وابسته به آن انتخاب نمايد اما اگر در آن درس مردود گردد دروس وابسته نيز حذف خواهد شد .

نيمسال آخر سال تحصيلي از اين قاعده مستثني است يعني  دانشجويي كه ترم آخر(24 واحد باقي مانده و كمتر دارد) محسوب مي شود مي تواند بدون رعايت پيش نيازي و همنيازي دروس خود را انتخاب نمايد .


حضور و غياب كلاسي دانشجويان

حضور دانشجويان در تمامي برنامه هاي درسي اعم از نظري و عملي الزامي است . غيبت دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس در طول نيمسال موجب حذف آن درس خواهد شد .

ميزان غيبتها بر اساس حضور و غياب هفتگي استادان كه قبل از شروع امتحانات هر نيمسال به اداره آموزش گزارش مي شود محاسبه مي گردد.

 

پروژه و كارآموزي

پروژه و كارآموزي تنها به دانشجويان ترم آخر و دانشجويانيكه بالاي 55 واحد گذرانده اند داده مي شود .

چنانچه دانشجويان نتوانند در وقت مقرر(تا پايان نيمسال تحصيلي) پروژه و كارآموزي خود را تمام كنند دروس مذكور از طرف آموزش ناتمام اعلام گرديده و بايد مجدداً همان دروس را انتخاب واحد نمايند .

 

دروس قرآن كريم و وصاياي امام (ره)

انتخاب دروس قرآن كريم و وصاياي امام در سقف مجاز واحدهاي درسي محاسبه نمي شود و دانشجو مي تواند علاوه بر دروس انتخابي خود (20 واحد ) آنها را نيز انتخاب نمايد .

 

 

امتحانات

غيبت در جلسه امتحان تا سه درس موجب حذف آن درس يا دروس مي شود و غيبت بيش از سه درس به منزله نمره صفردر امتحان آن درس خواهد شد .

حداقل نمره قبولي در هر درس از دروس 10 (استثنائا درس قرآن كريم 12 ) مي باشد. و دانشجويي كه در هريك از دروس نمره قبولي كسب نكند ملزم به تكرار آن درس خواهد بود. نمره امتحاني پس از اعلام نهايي به اداره آموزش مطلقاً قابل تغيير نخواهد بود .

 

معرفي به استاد

دانشجويي كه جهت فراغت از تحصيل حداكثر 4 واحد نظري باقي مانده دارد(ترم تسويه) مي تواند براي يكبار خارج از تقويم دانشگاهي آن دروس را از طريق معرفي به استاد بگذراند .

 

لزوم اطلاع دانشجو از اطلاعيه ها و بخشنامه هاي جديد:

آيين نامــه ها و مـقــــــررات و بخشنـــــامه ها و پـيام هاي دانشــگاه از طريق آگهي در تابلــــوهاي اعلانات و سايت اينترنت دانشگاه به نشاني www.talesh-samacollege.ir به اطلاع دانشجويان خواهد رسيد. بنابراين دانشجو موظف است به منظور آگاهي از مقررات و اطلاعيه ها به تابلو اعلانات يا سايت مذكور مراجعه نمايد و عدم اطلاع از آنها موجب سلب مسئوليت نخواهد شد.

 

دروس گروه معارف:

دانشجو در هر نيمسال تنها مجاز به اخذ يك درس از گروه معارف ميباشد. بدين معنا كه نميتوان همزمان دروسي مانند اخلاق و انديشه اسلامي و امثالهم را با هم در يك نيمسال اخذ نمود.


ثبت نام و انتخاب واحد : از 99/06/01 الی 99/06/13
شروع كلاسها : از 99/06/15
حذف و اضافه : از 99/06/22 الی 99/06/27
پایان کلاسها : 99/10/04
بازه امتحانات : از 99/10/13 الی 99/10/25
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 173
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 129
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 1085
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 4217
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 61091
تعداد کل بازدیدکنندگان : 531661
تعداد کاربران آنلاین : 25