۱۴۰۰ سه شنبه ۲۵ خرداد
برخي از مواد آيين نامه آموزشي

رئوس مواد مهم آيين نامه آموزشي:

 

 

ماده4: دانشجويان موظفند در مهلت هاي تعيين شده در تقويم دانشگاهي براي انتخاب واحد درسي به واحد هاي دانشگاهي مربوطه مراجعه نمايند ليكن در صورتي كه اين امر به تاخير  افتد   تاخير از سه شانزدهم ساعات هر درس بيشتر نشود انتخاب واحد درسي دانشجو با تائيد شوراي آموزشي واحد دانشگاهي امكان پذير است در اين حال مدت تاخير جزء حد نصاب غيبت دانشجو محسوب مي شود .

ماده 14: هر درس از نظر ارتباط با درس يا دروس ديگر به دو صورت وابسته و مستقل تقسيم مي شود در دروس مستقل انتخاب آن منوط به گذراندن درس ديگري  نيست ولي در دروس وابسته انتخاب آن با دروس ديگر ملازمه دارد دروس وابسته به دروس پيش نياز و وابسته و هم نياز تقسيم مي شود دروس هم نياز را بايدبا هم در يك نيم سال اخذ نمود ولي در دروس وابسته ابتدا بايد دروس پيش نياز را گذراند سپس دروس وابسته اخذ گردد.

 

ماده19: تعداد واحد هاي انتخابي دانشجوي تمام وفت در يك نيم سال تحصيلي  نمي تواند از 12 واحد كمتر واز 20 واحد بيشتر شود(لازم به ذكر است دانشجوياني كه ميانگين معدل آنها كمتر از 12 مي باشد حق انتخاب بيش از 14 واحد را در نيم سال بعد ندارد).

 

ماده 27: حداكثر واحد هاي انتخابي مجاز  براي دوره تابستان 6 واحد است و براي دانشجوياني كه در تابستان فارغ التحصيل ميگردند 7 واحد مي باشد.

ماده 31: غيبت غير موجه دانشجو بيش از سه شانزدهم ساعت هر يك از دروس نظري و عملي -كارآموزي و كار ورزي  تاحد سه درس در طول نيم سال موجب حذف آن دروس خواهد شد ولي براي بيش از سه درس نمره صفر در ان درس يا دروس منظور مي گردد.

 

ماده 32: غيبت موجه دانشجو در بيش از سه شانزدهم ساعات هر يك از دروس نظري و عملي و یا نظری عملی -كارآموزي و كار ورزي  تاحد سه درس در طول نيم سال موجب حذف آن دروس مي  شود .

 

ماده 35: غيبت موجه در جلسه امتحان هر درس و نيز غيبت غير موجه تا 3 درس موجب حذف درس يا دروس مي شود .

 

 

ماده 37: دانشجو مي تواند تا پنج هفته قبل از پايان نيم سال تحصيلي فقط يكي از درس هاي نظري يا عملي يا عملي نظري خود را حذف كند مشروط بر اينكه واحد هاي درسی باقي مانده وي از حداقل مجاز 12 واحد كمتر نشود.

 

 

 

ماده43: در مواردی مانند دروس پروژه نهایی ، کارآموزی ،کارورزی عملیات صحرائی و تمرین دبیری در صورتی

 که به تشخیص استاد و تائید گروه آموزشی مربوط تکمیل آنها در طول مدت تعیین شده که ذیلا درج می گردد میسر نباشد ، آن درس یا دروس ناتمام تلقی شده و حذف می گردد و    دانشجو موظف است با نظر گروه در نیمسال بعد مجددا انتخاب و حتی الاامکان با همان استاد بگذراند.

 

 

ماده 46- دانشجویان دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته که در دو نیمسال اعم از متوالی  یا متناوب و دانشجویان دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد پیوسته که در سه نیمسال متوالی یا چهار نیمسال منتاوب مشروط شوند( میانگین نمرات نیمسال آنان کمتر از12 باشد) اخراجی تلقی می گردند.

تبصره 1- به دانشجویانی که برای اولین بار مشمول ماده 46 می گردند در صورتی که میانگین کل نمرات آنها حداقل 10 باشد یک بار ارفاق گردد تا تحصیل نمایند.

تبصره 2- به دانشجویان مشمول تبصره یک این ماده که در ترم ارفاقی و نیمسال های بعد از آن مجددا مشروط شوند به شرط اینکه هم میانگین ترمی و هم میانگین کل (هردو)11 و بالا تر گردد مجوز ادامه تحصیل از طرف معاونت آموزشی واحد داده شود.

 

ماده 48_ دانشجو می تواند در هر یک از دوره های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته ، حداکثر دو نیمسال و در دوره های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ارشد پیوسته چهار نیمسال از مرخصی تحصیلی استفاده کند.

 

ثبت نام و انتخاب واحد : از 99/06/01 الی 99/06/13
شروع كلاسها : از 99/06/15
حذف و اضافه : از 99/06/22 الی 99/06/27
پایان کلاسها : 99/10/04
بازه امتحانات : از 99/10/13 الی 99/10/25
تعداد بازدیدکنندگان امروز : 184
تعداد بازدیدکنندگان ديروز : 129
تعداد بازدیدکنندگان در هفته : 1096
تعداد بازدیدکنندگان در ماه : 4228
تعداد بازدیدکنندگان در سال : 61102
تعداد کل بازدیدکنندگان : 531672
تعداد کاربران آنلاین : 34